TV& VIDEO

tiêu chí đánh giá cán bộ

Tiêu chuẩn đánh giá cán bộ: Bước tiến quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ

Tiêu chuẩn đánh giá cán bộ: Bước tiến quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ

VTV.vn - Vấn đề liên quan đến Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước sẽ được bàn đến trong chương trình Thời sự 19h tối nay (15/8).