tiêu chí nông thôn mới

Nợ đọng xây dựng nông thôn mới chỉ còn 1.500 tỷ đồng

Nợ đọng xây dựng nông thôn mới chỉ còn 1.500 tỷ đồng

VTV.vn - Sau 2 năm nỗ lực giải quyết, nợ đọng xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc đã giảm từ 16.000 tỷ đồng trong năm 2016 xuống chỉ còn 1.500 tỷ đồng.