TV& VIDEO

tiêu chí nông thôn mới

Hai huyện đầu tiên của Bắc Ninh đạt chuẩn Nông thôn mới

Hai huyện đầu tiên của Bắc Ninh đạt chuẩn Nông thôn mới

VTV.vn - Hai đơn vị cấp huyện đầu tiên ở tỉnh Bắc Ninh là thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du vừa đạt chuẩn Nông thôn mới.