tiêu chí nông thôn mới

Hai huyện đầu tiên của Bắc Ninh đạt chuẩn Nông thôn mới

Hai huyện đầu tiên của Bắc Ninh đạt chuẩn Nông thôn mới

VTV.vn - Hai đơn vị cấp huyện đầu tiên ở tỉnh Bắc Ninh là thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du vừa đạt chuẩn Nông thôn mới.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive