TV& VIDEO

Tiêu chuẩn chất lượng

Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn xét nghiệm quốc tế

Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn xét nghiệm quốc tế

VTV.vn - Ngày 11/12, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận chứng nhận xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế Six Sigma.