TV& VIDEO

tiêu chuẩn VietGAP

Nhãn Hưng Yên được cấp chỉ dẫn địa lý

Nhãn Hưng Yên được cấp chỉ dẫn địa lý

VTV.vn - Năm nay là năm đầu tiên quả nhãn Hưng Yên được cấp chứng nhận địa lý - một bước quan trọng trong việc định vị thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho nông sản nổi danh này.