TV& VIDEO

tiêu dùng

Nợ tiêu dùng Mỹ tăng lên mức cao nhất từ khủng hoảng năm 2008

Nợ tiêu dùng Mỹ tăng lên mức cao nhất từ khủng hoảng năm 2008

VTV.vn - Nợ tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 5 đã tăng mạnh lên mức hơn 1.000 tỷ USD, mức cao nhất kể từ thời kỳ khủng hoảng năm 2008.