TV& VIDEO

Tiếu ngạo giang hồ

Vẻ ngoài thư sinh của Lệnh Hồ Xung trong Tân Tiếu ngạo giang hồ

Vẻ ngoài thư sinh của Lệnh Hồ Xung trong Tân Tiếu ngạo giang hồ

Thiếu đi chất ngang tàng, phong trần nhưng vẻ ngoài thư sinh của Hoắc Kiến Hoa trong nhân vật Lệnh Hồ Xung ở bản Tiếu ngạo giang hồ năm 2012 vẫn gây được ấn tượng với khán giả.