tiêu thụ vải thiều

Bắc Giang lên các phương án tiêu thụ vải thiều

Bắc Giang lên các phương án tiêu thụ vải thiều

VTV.vn - Để hỗ trợ nông dân tiêu thụ vải thiều, ngoài đẩy mạnh truyền thông thường xuyên, Bắc Giang còn tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở trong và ngoài nước.