TV& VIDEO

tín dụng bất động sản

Người dân tăng mạnh vay vốn bất động sản

Người dân tăng mạnh vay vốn bất động sản

VTV.vn - Tín dụng cho vay sửa chữa nhà ở và mua nhà để ở tăng hơn 38% so với cuối năm 2016, chiếm hơn 1 nửa tổng tín dụng tiêu dùng.