TV& VIDEO

tín dụng đen

Thúc đẩy tài chính tiêu dùng - Giải pháp hiệu quả đẩy lùi "tín dụng đen"

Thúc đẩy tài chính tiêu dùng - Giải pháp hiệu quả đẩy lùi "tín dụng đen"

VTV.vn - Thúc đẩy tài chính tiêu dùng sẽ là giải pháp hiệu quả đẩy lùi khu vực tín dụng đen, kích thích sản xuất, tiêu dùng và bảo vệ người vay tiền.