TV& VIDEO

tín hữu

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam mừng lễ Chúa Giáng sinh 2014

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam mừng lễ Chúa Giáng sinh 2014

 Ngày 17/12, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ mừng Thiên Chúa Giáng sinh.