TV& VIDEO

tín ngưỡng tôn giáo

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận luật tín ngưỡng tôn giáo

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận luật tín ngưỡng tôn giáo

VTV.vn - Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo.