tín phiếu

WB: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt mức 5,4%

WB: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt mức 5,4%

Đó là dự báo được Ngân hàng Thế giới đưa ra trong buổi công bố Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm tại Hà Nội.