TV& VIDEO

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng sân chơi chất lượng cao cho trẻ em tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng sân chơi chất lượng cao cho trẻ em tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

VTV.vn - SCG đã bàn giao sân chơi chất lượng cao Chung một ước mơ với quy mô 775 m2, thiết kế riêng cho Trường Tiểu học Long Sơn 2, xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.