TV& VIDEO

Tỉnh Bắc Kạn

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

VTV.vn - Chủ tịch nước kêu gọi mọi người dân trong xã hội cần tích cực tham gia trồng cây gây rừng vì cuộc sống hôm nay và tương lai phía trước.