TV& VIDEO

tỉnh bình dương

Bình Dương: Diễn tập PCCC tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Bình Dương: Diễn tập PCCC tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

VTV.vn - Doanh nghiệp gia tăng sản xuất hàng hóa tỉnh Bình Dương vừa tiến hành diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.