TV& VIDEO

tính cách

Phần mềm dự đoán tính cách qua khuôn mặt

Phần mềm dự đoán tính cách qua khuôn mặt

VTV.vn - Một công ty khởi nghiệp ở Israel đã phát triển một phần mềm dự đoán tính cách qua khuôn mặt.