TV& VIDEO

tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp: Xây dựng công trình xử lý sạt lở khẩn cấp

Đồng Tháp: Xây dựng công trình xử lý sạt lở khẩn cấp

VTV.vn - Nhằm phòng, chống sạt lở bờ sông Tiền, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt phương án xây dựng công trình xử lý sạt lở khẩn cấp trên địa bàn xã Bình Thành.