TV& VIDEO

tinh giản biên chế

Uống cà phê, bàn về “tinh giản biên chế”

Uống cà phê, bàn về “tinh giản biên chế”

VTV.vn - Trong chương trình Café sáng với VTV3 ngày 3/11, chủ đề chính được bàn luận là vấn đề tinh giản biên chế đang được dư luận quan tâm.