TV& VIDEO

tỉnh Hà Giang

Ớt gió Hà Giang được sản xuất "theo hướng an toàn" là như nào?

Ớt gió Hà Giang được sản xuất "theo hướng an toàn" là như nào?

VTV.vn - Hãy cùng phóng viên VTV đi tìm hiểu câu chuyện sản xuất ớt gió tại Hà Giang theo hướng an toàn.