TV& VIDEO

tỉnh Hậu Giang

Hậu Giang đưa điện lưới quốc gia về vùng khó khăn

Hậu Giang đưa điện lưới quốc gia về vùng khó khăn

VTV.vn - Gần 1.000 hộ dân của 9 xã vùng khó khăn ở tỉnh Hậu Giang vừa được sử dụng điện lưới quốc gia.