TV& VIDEO

Tình hình Biển Đông

Hoa Kỳ tiếp tục giữ cam kết với ASEAN

Hoa Kỳ tiếp tục giữ cam kết với ASEAN

VTV.vn - Hoa Kỳ muốn cùng ASEAN tạo nên một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương thực sự tự do và rộng mở.