TV& VIDEO

tình hình giao thông

Tình hình giao thông diễn biến phức tạp trong ngày 31/12

Tình hình giao thông diễn biến phức tạp trong ngày 31/12

VTV.vn - Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, tình hình giao thông trong ngày nghỉ thứ hai của dịp nghỉ Tết Dương lịch tiếp tục diễn biến phức tạp.