TV& VIDEO

tỉnh Hưng Yên

Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em tại Hưng Yên

Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em tại Hưng Yên

VTV.vn - Các em nhỏ dưới 16 tuổi của tỉnh Hưng Yên sẽ có cơ hội được khám sáng lọc tim bẩm sinh miễn phí vào ngày 27/01/2018.