TV& VIDEO

tình huống giao thông

Ý thức tham gia giao thông: Cẩn thận không bao giờ thừa

Ý thức tham gia giao thông: Cẩn thận không bao giờ thừa

VTV.vn - Mỗi người trong chúng ta cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông để tránh được những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.