TV& VIDEO

Tỉnh Lai Châu

Đề nghị tỉnh Lai Châu cần tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính

Đề nghị tỉnh Lai Châu cần tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Lai Châu cần tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính.