TV& VIDEO

Tỉnh Lai Châu

Nhiều gia súc chết rét tại Lai Châu

Nhiều gia súc chết rét tại Lai Châu

VTV.vn - Đợt rét đậm rét hại kéo dài đang gây thêm nhiều thiệt hại cho bà con vùng cao. Đến thời điểm này, toàn tỉnh Lai Châu đã có 96 con trâu, nghé bị chết rét.