TV& VIDEO

tỉnh lạng sơn

Lạng Sơn: Nâng cao giá trị hồng vành khuyên

Lạng Sơn: Nâng cao giá trị hồng vành khuyên

VTV.vn - Với cách làm thương hiệu của chính quyền và người dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, giá trị quả hồng vành khuyên đã tăng gấp nhiều lần.