TV& VIDEO

tỉnh Lào Cai

Hiệu quả mô hình phòng dịch từ thôn bản ở Lào Cai

Hiệu quả mô hình phòng dịch từ thôn bản ở Lào Cai

VTV.vn - Tỉnh Lào Cai đang có những cách làm hiệu quả để giảm bớt nguy cơ dịch bệnh.