TV& VIDEO

tỉnh Long An

"Đảng và Nhà nước đang quyết liệt chống tham nhũng"

"Đảng và Nhà nước đang quyết liệt chống tham nhũng"

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định: "Đảng và Nhà nước đang quyết liệt chống tham nhũng".