TV& VIDEO

tỉnh Ninh Thuận

Ninh Thuận chủ động nâng cấp các hồ chứa xuống cấp

Ninh Thuận chủ động nâng cấp các hồ chứa xuống cấp

VTV.vn - Ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức rà soát và tổ chức gia cố, sửa chữa các công trình hồ chứa xuống cấp trước 3 tháng so với chu kỳ hàng năm.