TV& VIDEO

tỉnh Ninh Thuận

Áp thấp nhiệt đới dự báo đi vào đất liền từ Bình Thuận đến Trà Vinh

Áp thấp nhiệt đới dự báo đi vào đất liền từ Bình Thuận đến Trà Vinh

VTV.vn - Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Thuận đến Trà Vinh.