tỉnh Ninh Thuận

Phân bổ 200 thiết bị kết nối vệ tinh cho tỉnh Ninh Thuận

Phân bổ 200 thiết bị kết nối vệ tinh cho tỉnh Ninh Thuận

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa quyết định phân bổ 200 thiết bị đầu cuối kết nối vệ tinh Movimar cho tỉnh Ninh Thuận.