TV& VIDEO

tỉnh Ninh Thuận

Khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại

Khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại

VTV.vn - Ninh Thuận đã khánh thành giai đoạn 1 và khởi công nhà máy điện gió Đầm Nại giai đoạn 2. Đây là dự án điện gió đầu tiên ở Ninh Thuận đi vào hoạt động thương mại.