tỉnh Phú Thọ

Ánh sáng nông thôn mới tại Tình Cương

Ánh sáng nông thôn mới tại Tình Cương

VTV.vn - Sau hơn 6 năm Tình Cương hôm nay đã thay da, đổi thịt. Người dân nơi đây đã có một cuộc sống bình yên, đủ đầy cả vật chất, lẫn tinh thần.