TV& VIDEO

tỉnh quảng bình

Doanh nghiệp hỗ trợ thu mua gỗ gãy đổ sau bão

Doanh nghiệp hỗ trợ thu mua gỗ gãy đổ sau bão

VTV.vn - Sự đồng hành của các doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản sau bão lũ, đặc biệt là thu mua lượng cây gãy đổ đã phần nào giúp người dân giảm thiểu được khó khăn