TV& VIDEO

tỉnh Quảng NInh

Quảng Ninh đốc thúc tiến độ 3 dự án trọng điểm

Quảng Ninh đốc thúc tiến độ 3 dự án trọng điểm

VTV.vn - Ngay sau những ngày nghỉ Tết, tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo thi công nước rút để hoàn thành 3 công trình trọng điểm.