TV& VIDEO

tỉnh Quảng NInh

APEC hướng tới tương lai toàn cầu hóa

APEC hướng tới tương lai toàn cầu hóa

VTV.vn - Chương trình ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) bắt đầu với phiên thảo luận về tương lai toàn cầu hóa, tương lai việc làm.