tỉnh sóc trăng

Sóc Trăng vận động hơn 100 tỷ đồng quỹ an sinh xã hội

Sóc Trăng vận động hơn 100 tỷ đồng quỹ an sinh xã hội

VTV.vn - Hơn 110 tỷ đồng là số tiền mà UBND tỉnh Sóc Trăng vận động được cho quỹ an sinh xã hội của tỉnh trong đợt xúc tiến đầu tư vừa qua.