TV& VIDEO

Tỉnh Tây Ninh

TP.HCM tạm dừng một số dự án BOT

TP.HCM tạm dừng một số dự án BOT

VTV.vn - TP.HCM đã tạm dừng hai dự án BOT và sẽ rà soát để tạm dừng một số dự án BOT khác, để tìm hình thức đầu tư phù hợp.