tỉnh thái bình

Tổ công tác của Thủ tướng kết thúc đợt làm việc tại Thái Bình

Tổ công tác của Thủ tướng kết thúc đợt làm việc tại Thái Bình

VTV.vn - Tập trung, tích tụ đất đai là vấn đề nổi lên tại buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng tại UBND tỉnh Thái Bình.