TV& VIDEO

tỉnh Thừa Thiên – Huế

Bảo hiểm tai nạn cho ngư dân khai thác gần bờ

Bảo hiểm tai nạn cho ngư dân khai thác gần bờ

VTV.vn - Với hầu hết ngư dân ở đây, bảo hiểm tai nạn vẫn còn là một khái niệm khá xa lạ, ít khi được nhắc đến. Và khi rủi ro xảy ra, họ sẽ không biết phải bấu víu vào đâu.