tỉnh Tiền Giang

Chuyện nhà nông với nông nghiệp: Nông nghiệp Tiền Giang chuyển mình bằng đầu tư công nghệ cao

Chuyện nhà nông với nông nghiệp: Nông nghiệp Tiền Giang chuyển mình bằng đầu tư công nghệ cao

VTV.vn - Tiền Giang đang nỗ lực đầu tư công nghệ cao trong nông nghiệp để xây dựng mô hình trồng cây an toàn và bền vững, cho giá trị kinh tế cao, mở rộng thị trường xuất khẩu.