TV& VIDEO

tỉnh Trà Vinh

Việc tử tế: Bữa sáng cho học trò nghèo

Việc tử tế: Bữa sáng cho học trò nghèo

VTV.vn - Câu chuyện trong chương trình Việc tử tế trên đây là về các cán bộ chiến sĩ trẻ thuộc Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.