tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh dành hơn 2 tỷ đồng/năm hỗ trợ dạy và học chữ Khmer trong nhà chùa

Trà Vinh dành hơn 2 tỷ đồng/năm hỗ trợ dạy và học chữ Khmer trong nhà chùa

VTV.vn - Mỗi năm, tỉnh Trà Vinh dành hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ việc dạy và học chữ Khmer ở 134 chùa trong tỉnh.