TV& VIDEO

tình trạng kháng thuốc

Vi khuẩn siêu kháng thuốc có thể đe dọa dân số thế giới

Vi khuẩn siêu kháng thuốc có thể đe dọa dân số thế giới

VTV.vn - Tại nhiều nơi trên thế giới, bác sĩ đã phải chuyển sang dùng colistin vì bệnh nhân không còn phản ứng với các tác nhân chống vi khuẩn khác.