TV& VIDEO

tình trạng lạm thu

Chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

VTV.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo phải chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học.