TV& VIDEO

tình trạng nằm ghép

14 bệnh viện ký cam kết không nằm ghép

14 bệnh viện ký cam kết không nằm ghép

Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 30/1, đã có 14 bệnh viện ký cam kết không nằm ghép.