tình trạng ô nhiễm

Quảng Nam ô nhiễm môi trường từ các lò sản xuất gạch

Quảng Nam ô nhiễm môi trường từ các lò sản xuất gạch

VTV.vn - Tình trạng sản xuất gạch tuy-nen trên địa bàn Quảng Nam diễn ra phức tạp, nhiều đơn vị sản xuất không đảm bảo về môi trường gây bức xúc trong nhân dân.