TV& VIDEO

tình trạng tảo hôn

20.000 trẻ em gái vị thành niên sinh con mỗi ngày

20.000 trẻ em gái vị thành niên sinh con mỗi ngày

VTV.vn - Theo số liệu toàn cầu, trong năm 2015, tại châu Á - Thái Bình Dương, mỗi ngày có 20.000 trẻ em gái tại các nước đang phát triển ở độ tuổi từ 15 - 17 sinh con.