TV& VIDEO

tinh trùng

Số lượng tinh trùng nam giới suy giảm ở mức đáng báo động

Số lượng tinh trùng nam giới suy giảm ở mức đáng báo động

VTV.vn - Hiện nay, số lượng tinh trùng ở nam giới tiếp tục giảm theo tỷ lệ đáng quan ngại.