TV& VIDEO

Tinh Vân

Tinh Vân - IDG Việt Nam hợp tác đầu tư cho giáo dục

Tinh Vân - IDG Việt Nam hợp tác đầu tư cho giáo dục

 Mới đây, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Group) và Tập đoàn Đầu tư IDG Ventures Vietnam (IDGVV) đã cùng hợp tác đầu tư ở lĩnh vực giáo dục, đào tạo trực tuyến.