TV& VIDEO

tỉnh Vĩnh Phúc

Những nỗ lực tháo dỡ rào cản cho doanh nghiệp

Những nỗ lực tháo dỡ rào cản cho doanh nghiệp

VTV.vn - Với việc hàng trăm nhóm sản phẩm các loại được đưa ra khỏi danh sách kiểm tra kiểm soát khi xuất nhập khẩu, DN sẽ bỏ được một lượng lớn công việc về thủ tục giấy tờ.