TV& VIDEO

tổ chức cán bộ

Băn khoăn về chính sách vận động cán bộ về hưu ở TP.HCM

Băn khoăn về chính sách vận động cán bộ về hưu ở TP.HCM

VTV.vn - TP.HCM đã đưa ra một chính sách mang tính đột phá nhưng liệu có đạt được như kỳ vọng?