TV& VIDEO

tổ chức đảng

TP.HCM nỗ lực đẩy mạnh xây dựng Đảng trong khối doanh nghiệp

TP.HCM nỗ lực đẩy mạnh xây dựng Đảng trong khối doanh nghiệp

VTV.vn - Hiện TP.HCM đã áp dụng nhiều biện pháp, đổi mới phương thức tiếp cận, tuyên truyền nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước.