TV& VIDEO

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD)

Phần mềm phát hiện túi cao cấp giả chính xác trên 98%

Phần mềm phát hiện túi cao cấp giả chính xác trên 98%

VTV.vn - Thiết bị quét và phân tích sản phẩm này là sáng chế mới của doanh nghiệp khởi nghiệp Entrupy tại New York.