tổ chức kinh tế

Có thể kiểm tra đột xuất các tổ chức, dự án có vốn nước ngoài

Có thể kiểm tra đột xuất các tổ chức, dự án có vốn nước ngoài

VTV.vn - Ngoài kiểm tra định kỳ, cơ quan chức năng còn có thể kiểm tra đột xuất các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài theo từng vụ việc.